Privacybeleid

Gebruik van onze diensten

Er worden geen cookies geplaatst.
UriNed gebruikt voor haar diensten in beginsel bedrijfsgegevens en geen gegevens van personen. Om die reden zou ​UriNed niet onder de AVG wetgeving vallen.
Wanneer u verzoekt om een prijsopvraag of een bestelling plaatst​ ​ is het noodzakelijk dat wij u vragen per e-mail of via het aanvraagformulier  "prijsgaaf" of "bestelling" om (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om ​onze diensten uit te kunnen voeren. ​​Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk voor het doel van deze verwerking. Wij zullen deze gegevens ook niet combineren met andere persoonlijke gegevens​. Er worden geen gevoelige data verlangt of opgeslagen als ras, geloofsovertuiging, politieke voorkeuren, etc. UriNed heeft ​ook geen gegevensverzamelingen die aan elkaar gekoppeld of met elkaar gecombineerd zijn.  Deze gegevens worden niet op (beveiligde) servers van een derde partij opgeslagen .

​​Deze bedrijfsgegevens kunnen ook persoonsgegevens bevatten, zoals benoemd in de AVG wetgeving. Voorbeeld van zulke persoonsgegevens is een email adres dat de naam van een persoon vermeldt​ of zowel een bedrijfsadres als privéadres is. Om die reden is de AVG wet van toepassing voor ​UriNed.

​Beveiligingsbeleid

Naast de invoering van de AVG wetgeving wil ​UriNed op een behoorlijke en juiste manier omgaan met de gegevens van ​haar​ klanten. Om deze redenen hebben we het beveiligings- en privacybeleid voor de verwerking van gegevens aangepast en gemoderniseerd. ​​Een onderdeel van deze aanpassingen is de wijziging van onze privacy-voorwaarden. In deze voorwaarden staat beschreven op welke wijze ​UriNed omgaat met uw gegevens en op welke wijze ​UriNed uw gegevens beschermt.


Cookies

UriNed gebruikt  "Wordfence" (beveiligingsapplicatie) om na te gaan welke pagina's zijn bezocht en/of via zoekmachines zijn gevonden met het doel de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. ​UriNed zelf maakt geen gebruik van cookies welke bij u enige vorm van informatie opslaan. Wordfence  verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de bezoekers, met name hackers en spammers, zodat wij onze diensten en beveiliging van de website hierop kunnen afstemmen. ​Wordfence maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website word tijdelijk (enkele weken) door Wordfence opgeslagen en word niet overgebracht naar eigen beveiligde servers van ​UriNed​. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt word.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werkne(e)m(st)ers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.​

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoek(st)ers de mogelijkheid tot het verkrijgen, inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven - afmelden (nieuwsbrief)

Onderaan de mailing, bij uitzondering van verzonden facturen, prijsopgaven, opgevraagde informatie, etc.,   vindt u de mogelijkheid ​u af te melden​.

Aanpassen/uitschrijven - afmelden communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. ​Klachten kunt u indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

Wordfende ​maakt gebruik van 3 cookie 's welke beheert worden door Wordfence​:

1.
wfwaf-authcookie-(hash)
What it does: This cookie is used by the Wordfence firewall to perform a capability check of the current user before WordPress has been loaded. Who gets this cookie: This is only set for users that are able to log into WordPress.
How this cookie helps: This cookie allows the Wordfence firewall to detect logged in users and allow them increased access. It also allows Wordfence to detect non-logged in users and restrict their access to secure areas. The cookie also lets the firewall know what level of access a visitor has to help the firewall make smart decisions about who to allow and who to block.

2.
wf_loginalerted_(hash)
What it does: This cookie is used to notify the Wordfence admin when an administrator logs in from a new device or location.
Who gets this cookie: This is only set for administrators.
How this cookie helps: This cookie helps site owners know whether there has been an admin login from a new device or location.

3.
wfCBLBypass
What it does: Wordfence offers a feature for a site visitor to bypass country blocking by accessing a hidden URL. This cookie helps track who should be allowed to bypass country blocking.
Who gets this cookie: When a hidden URL defined by the site admin is visited, this cookie is set to verify the user can access the site from a country restricted through country blocking. This will be set for anyone who knows the URL that allows bypass of standard country blocking. This cookie is not set for anyone who does not know the hidden URL to bypass country blocking.
How this cookie helps: This cookie gives site owners a way to allow certain users from blocked countries, even though their country has been blocked. Zie ook Contents Wordfence and GDPR - General Data Protection Regulation.

Google analytics

Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan een webmaster eventuele reclamecampagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoeker. Vaak wordt Analytics gebruikt door sites die ook Google-advertenties (Adsense) vertonen​. Als men Google Analytics inzet op een site, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Google maakt duidelijk dat dit geen privacyschending oplevert, en voor ​nog meer zekerheid ​, is er een speciale optie om IP-adressen af te schermen.
​Er is een nieuwe uitzonderingsgrond aan de wet toegevoegd, waar Google Analytics onder geschaard kan worden. Diensten die ingezet worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst, kunnen uitgezonderd worden van de cookiewet wanneer deze diensten geen of geringe inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer.Zie onze contactpagina​​​

​.