Rekentool

De rekentool is een .xls bestand en kan vanwege veiligheidsredenen niet direct op onze server bewerkt worden. Wilt u de rekentool kunnen gebruiken, dan dient u de rekentool te downloaden en het bestand op uw PC op te slaan. Vervolgens kunt u van uit het opgeslagen bestand uw gegevens verwerken.​

​Wilt u de rekentool downloaden?

De rekentool geeft u informatie over:

  • De vergelijking van uw huidige kosten​ van  'met water gespoelde urinoirs'
      en indien u deze vervangt door onze watervrije urinoirs;
  • Wat gaan mij de UriNed watervrije urinoirs op jaarbasis kosten;
  • Wanneer heb ik mijn investering terug verdiend;
  • ​Hoeveel CO2 kan ik besparen.

 "Uw​ huidige kosten" zoals vermeld in het rekenblad, zijn minimaal weergegeven. In de praktijk ​zijn deze kosten vele malen hoger. Het is echter eerder regel dan uitzondering dat de kosten bij  "met water gespoelde " urinoirs een jaarlijks kostenpost vormen die  € 700,- ​benaderen, per jaar. per urinoir!

​​U kunt voor elke toileteenheid afzonderlijk uw huidige kosten berekenen door in de calculatiesheet het aantal urinoirs aan te geven en de gegevens te vergelijken indien u deze vervangt door onze watervrije urinoirs. Niet alle situaties geven een uitkomst om een snelle beslissing tot vervanging te nemen. ​

Wilt u de rekentool vaker gaan gebruiken?
Stuurt u ons dan een ​e-mail​​​ en u ontvangt automatisch het ​aangepaste bestand indien de rekentool een update heeft gehad.